Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Návšteva divadelného predstavenia v Trnave

Žiaci z 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A a 4.B pocestovali na konci septembra 2022 za kultúrou do divadla Jána Palárika. Pozreli si dobrodružnú rozprávku Veľryba Gréta. V príbehu s čarovnou podmorskou atmosférou začali zvieratká trpieť podivuhodnými chorobami. Gréta sa rozhodla rozlúštiť túto záhadu a pomôcť všetkým svojim kamarátom. Veľryba Gréta priniesla kultúrny zážitok spojený s ekologickým posolstvom ochrany životného prostredia a poukázaním na obrovské znečisťovanie morí a oceánov.
Naši žiaci na podujatí Predstavitelia verejného života čítajú deťom pri príležitosti Svetového dňa zvierat

Anglický spisovateľ Henry Fielding raz povedal: "Nič nerobí človeka ľudskejším ako láska k zvieratám." Jeho výrok máme na zreteli vždy 4. októbra, kedy si pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.
Školská exkurzia z biológie vo Viedni

Dňa 28.9.2022 sa žiaci 9.A, 8.A, B, C, D zúčastnili exkurzie z biológie vo Viedni s pani učiteľkami biológie.
Svetový deň srdca

Dňa 29.9.2022 sme si opäť pripomenuli naše srdce. V triedach sme sa porozprávali o tom, čo nášmu srdcu prospieva (strava, šport). Deti kreslili aj vystrihovali srdiečka, ktoré sme si potom vzali aj na školský dvor a spoločne sme vytvorili jedno veľké srdce na ihrisku. Srdiečka si deti nalepili na tričká a rozbehli sa športovať. Na záver si posilnili svoje zdravie ovocím. vych. – Ružičková, Korčeková, Kupcová
Vitamíny v ŠKD

S deťmi v ŠKD sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity venovali téme jesenného ovocia, zeleniny a plodov. Našim cieľom bolo rozšíriť poznatky detí v oblasti poznania plodov, ovocia a zeleniny, ktoré dozrievajú na jeseň, kde rastú, ako ich zbierame, ako ich vieme spracovať, aký majú prínos pre naše zdravie.
Sopka v ŠKD

Deti z 2.ročníka a 4.C triedy si užili zážitkové popoludnie v ŠKD. Netradične na chodbe si vlastnoručne vymodelovali sopku. Pridali správne suroviny a sopka začala chŕliť lávu. Pre deti to bol zaujímavý pokus, o čom svedčia aj ich natešené tváre. vych. - Ružičková, Kupcová, Korčeková
Rozbehnime školský rok

Leto sa skončilo a prišiel nový školský rok. V ŠKD sme vystihli ešte príjemné slnečné lúče, aby sme symbolicky tento školský rok naplno rozbehli. Deti si užívali príjemné popoludnie a rozbehli sa po bežeckej dráhe s nadšením. Držme im palce, aby im to nadšenie a radosť vydržalo po celý školský rok.
Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy sa každý rok oslavuje 26.september ako Európsky deň jazykov. Cieľom je upozorniť okolo 700 miliónov Európanov v 46 členských krajinách na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
Upracme si Topoľčany

Predposledný septembrový piatok sme opäť raz podporili výzvu Mesta Topoľčany a zúčastnili sme sa akcie Upracme si Topoľčany. Naši žiaci v sprievode svojich učiteľov dňa 23. septembra 2022 za dodržania hygienických opatrení vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky na blízkych sídliskách, a pomohli tak zlepšiť a spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Zabudnuté remeslá

Tak sa volala prezentácia spojená s výstavou, ktorú si aj pre našich šiestakov pripravila Tribečská knižnica v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch.
Susedia, na ktorých nesmieme zabudnúť

Dňa 9. septembra 2022 sa žiaci 7.A a 9.C triedy zúčastnili pietnej spomienky na Židovskom cintoríne pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Zorganizoval ju s podporou mesta Topoľčany a ďalších organizácií Krúžok historikov pri SHS v Topoľčanoch.
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Presne pred 55. rokmi sa po prvýkrát otvorili brány tejto školy a privítali prvých žiakov, rodičov a zamestnancov. V pondelok 5.9.2022 do školských lavíc zasadlo 660 žiakov, o ktorých sa bude starať 85 pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
Letná škola na Tribečskej

Počas letných prázdnin sa naša škola zapojila do projektu Letná škola. Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom možnosť rozvoja kompetencií a upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si osvojili počas uplynulého školského roka.
X. Školská olympiáda – I. stupeň

K záveru školského roka na ZŠ Tribečskej už tradične patrí významné športové podujatie. Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnil v poradí X. ročník Školskej olympiády pre deti I. stupňa základnej školy.
Kráľovná čítania s výnimočným výsledkom

Posledný júnový pondelok 27.6.2022 sa po roku konala v školskej knižnici slávnostná korunovácia nových kráľov a kráľovien čítania.