Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Tekvičkové fotenie v ŠKD

Z dôvodu zvýšených hygienických opatrení sme ani tento rok nemohli mať tradičnú Tekvičkovú párty. Preto sme si užili tento deň aspoň v maskách a zvečnili ho pri strašidelnej fotostene.
OSJL (okresné kolo)

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 12. novembra 2021 XIV. ročník OSJL. Olympiáda sa pre súčasnú epidemiologickú situáciu konala dištančne formou online testu.
Október v ŠKD - Mesiac úcty k starším

Je tu mesiac október. Tak ako každý rok si aj v tomto období pripomíname mesiac úcty k starším. Treba ju prejavovať počas celého roka, nájsť si čas, milé slovo a úsmev pre starších neustále. Spolu s deťmi sa všetky p. vychovávateľky porozprávali o starých rodičoch. Celý mesiac sa venovali tejto téme a na záver deti zhotovili pekné pozdravy pre svojich starých rodičov. Veríme, že všetkých potešili a svojou troškou prispeli k rozveseleniu ich jesene života.
Kráľovská imatrikulácia prvákov

Pri tejto príležitosti sa naša škola na chvíľu premenila na školské kráľovstvo. Ako to už v rozprávke býva, každé kráľovstvo má svojho kráľa, takže pri tejto príležitosti nesmela chýbať naša pani riaditeľka a pani zástupkyne.
Záložky z Varína

Cieľom česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok si naše záložky vymieňame so žiakmi z pridelenej partnerskej slovenskej školy – Základná škola s materskou školou Varín v Žilinskom kraji.
Starí rodičia s nami spolupracujú

Máme v triede deti, ktorých starí rodičia majú rôzne záľuby.
Nové oddychové zóny v škole

Po jesenných prázdninách čakali na našich žiakov v škole nové oddychové zóny, ktoré sa nám podarilo vytvoriť vďaka projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola, do ktorého sme sa zapojili a uspeli sme. O poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sa uchádzalo 1845 škôl. MŠVVaŠ SR podporilo 144 projektov, medzi ktorými bol aj ten náš.
Záložka do knihy spája školy

Je názov projektu, do ktorého sa tradične zapája aj naša škola. Tento rok sa koná 12. ročník tohto česko – slovenského projektu s témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.
Dezinfekcia profesionálne

Na dezinfekciu priestorov školy používame profesionálny sprejový rozprašovač, v ktorom je polymérová, bezchlórová, vodou riediteľná dezinfekcia. Pán školník pomocou rozprašovača roztok aplikuje vo veľmi malých a ľahkých kvapkách, ktoré sa dostanú do každej časti oblasť, ktorá sa má ošetrovať a efektívne dezinfikovať.
Dejepis ... tak trochu inak v 5.B

21.októbra 2021 sme mali hodinu dejepisu v 5.B. Dve žiačky a jeden žiak si pre nás ostatných pripravili prekvapenie. Dominika Ďuračková priniesla veľmi staré mince (strieborné, medené, bronzové) aj papierové bankovky rôznych štátov. Žiaci si ich so záujmom prezerali a pýtali sa , odkiaľ tá, ktorá minca pochádza. Natália Budošová priniesla tri fotografie starých Topoľčian. Žiaci na nich mohli vidieť už neexistujúci hotel Koruna i hotel Tribeč, ako aj pohľad na slávny Pivovar Topvar Topoľčany.
Festival vedy a techniky AMAVET 2021

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Technická olympiáda (školské kolo)

8. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo technickej olympiády pre žiakov 5.-9. ročníka. Olympiáda prebiehala online a súťažilo sa v dvoch kategóriách (obidve kategórie boli zastúpené).
Jesenná záhrada v plná vitamínov v ŠKD

Na úvod dostali deti za úlohu pomenovať jednotlivé druhy ovocia a zeleniny. Milo nás prekvapili, pretože svojimi zmyslami pohotovo reagovali. Vedeli pomenovať a priradiť jednotlivé druhy, kde rastú a k čomu patria. Na záver, ako vidieť na fotografiách, si pochutnali na všetkom, čo si priniesli.
Svetový deň zvierat v ŠKD

Tento deň bol prvý krát oslavovaný v roku 1931 vo Florencii, počas stretnutia ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života a život bez nich si vieme len ťažko predstaviť.
Medzinárodný deň čokolády v ŠKD

Deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia v ŠKD si pripomenuli „Deň čokolády“. Tento deň je určený pre všetkých milovníkov čokolády.