Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Školský výlet 1.A,1.B,1.C - Bojnice

Viac ako 360 druhov zvierat, viac ako 2700 jedincov. Toto všetko mohli vidieť 26.6.2023 žiaci prvého ročníka našej školy v najstaršej a najnavštevovanejšej Zoologickej záhrade v Bojniciach. Tiež mohli vidieť nový pavilón slonov, no najmä novú obyvateľku ZOO – pandu červenú – Bambu, ktorú mohli vidieť hneď pri vstupe do areálu. Prešli sa aj Viváriom, Teráriom, pohladili živú sovu a tradične sa odfotili na vyhliadke s Bojnickým zámkom. Pred odchodom si žiaci užili aj detské preliezky, pokúpili sladkosti a suveníry a spokojní sa vrátili domov. Tr.učiteľky
Prezentácie ročníkových prác v 6.A

Ako je už tradíciou, ku koncu školského roka naši žiaci prezentujú vypracované témy, na ktorých dlhší čas postupne pracovali. Zbierali podklady a materiály, študovali literárne i online zdroje, snažili sa do prác vniesť kus svojho pohľadu na tematiku, ktorá je ich srdcu blízka.
Školský šport

13.-14.6.2023 sa konalo superfinále školského športu aj s našou účasťou. Reprezentovali nás žiaci v stolnom tenise.
XI.ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

Vo pondelok 26.6.2023 sa uskutočnila školská olympiáda pre druhý stupeň. V krásny slnečný deň si naši žiaci zasúťažili v atletických disciplínach a vo futbale.
Vyhodnotenie zberu zubných kefiek

Naša škola sa rozhodla zapojiť do zberu použitých zubných kefiek. Kefky vyzbierané u nás v škole čaká veselá budúcnosť – budú zrecyklované na koše. Podarilo sa nám spoločne vyzbierať 623 zubných kefiek. Za 100 ks kefiek získa naša škola 1 kôš na triedenie odpadu. Ďakujeme, že prispievate k vzdelávaniu detí a motivujete ich triediť odpad. Zber použitých zubných kefiek bude pokračovať aj nasledujúci školský rok. Mgr.Z.Grauzlová
Noc v škole

Žiaci školského parlamentu pod vedením výchovnej poradkyne a pani učiteľky Mgr. Martiny Vőpy predkladajú pravidelne vedeniu školy rôzne návrhy na inovácie na praktické fungovanie chodu školy z pohľadu žiakov. Tentokrát členovia školského parlamentu vypočuli hlas svojich spolužiakov a rozhodli sa navrhnúť akciu, ktorú možno považovať za zábavnú bodku za končiacim sa školským rokom. Dňa 23. júna 2023 sa detský smiech rozliehal po škole i v nočných hodinách, pretože už po druhýkrát sa konala akcia s názvom Noc v škole.
Krúžok Programovanie s micro:bitmi

Niekoľko žiakov našej školy sa pravidelne vo štvrtok po vyučovaní stretávalo pri objavovaní pestrého sveta programovania s micro:bitom. Postupne sa zoznámili s témami ako tlačidlá, senzory, obvody alebo rádiokomunikácia. Od prvého programu – digitálnej menovky, tak prešli žiaci dlhú cestu, na ktorej naprogramovali aj vlastný krokomer, LED semafor či tikajúcu bombu. Na záver všetky získané vedomosti využili vo finálnom projekte – Micro:bit Smart home, ktorý imitoval modernú inteligentnú domácnosť s automatickým osvetlením podľa intenzity okolitého svetla. Mgr. Lucia Ligačová
Prvouka v 2.B trochu inak

V čase, keď sa nám školský rok chýli ku koncu a v období upevňovania vedomostí, sme v 2.B v rámci predmetu prvouka uskutočnili dve interaktívne hodiny projektového vyučovania. Témou bola voda, jej zloženie, formy, vlastnosti, využitie a ochrana.
Prezentácie ročníkových prác v 3. a 4.ročníku

Na konci školského roka prezentovali žiaci so všeobecným intelektovým nadaním svoje ročníkové práce, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce si žiaci 3.A a 4.A zvolili podľa svojich záľub alebo podľa tém, ktoré ich zaujímajú.
Divadlo Babadlo

Dňa 22.6.2023 do našej školy zavítalo divadlo jedného herca - Divadlo Babadlo z Prešova s predstavením Kráľ Drozdia Brada, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.–3.ročníka.
Piataci na Židovskom cintoríne

V dňoch 20. a 21.júna 2023 navštívili postupne triedy 5.A, 5.C a 5.D Židovský cintorín v Topoľčanoch, ktorý sa nachádza na Krušovskej ulici. Najskôr si žiaci prezreli obradnú sieň, v ktorej sa nachádza 15 panelov, na ktorých je zdokumentovaný život a osudy topoľčianskych Židov, od ich príchodu až po deportácie do koncentračných táborov. Žiaci sa dozvedeli pojmy ako sú: tóra, rabín, chanuka, menora, kipa alebo jarmulka), šabat, synagóga a iné.
La hora de la cultura hispana – Hodina hispánskej kultúry

Dňa 15. 6. 2023 žiaci 7.D privítali pani riaditeľku Mgr. Annu Krajčíkovú, pani zástupkyňu Mgr. Alexandru Mrižovú, svoju triednu pani učiteľku Mgr. Branislavu Lukáčikovú a tiež svojich spolužiakov, aby ich voviedli do sveta hispánskej kultúry. To znamená, že sa nevenovali len kultúre Španielska, ale i iných španielsky hovoriacich krajín.
Exkurzia Brodzany

Vo štvrtok, 12.6., ruštinári ôsmeho a deviateho ročníka navštívili Slovanské múzeum A.S. Puškina, ktoré sídli v neďalekých Brodzanoch. Múzeum vzniklo v roku 1979 v budove renesančného kaštieľa zo 17.-teho storočia. A ako súvisí najznámejší ruský spisovateľ s Brodzanmi? Ako sa žiaci dozvedeli, Puškin nikdy toto miesto nenavštívil, avšak po jeho smrti navštevovala kaštieľ jeho manželka Natália a deti. Chodila sem za svojou sestrou Alexandrou. V areáli múzea je park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa - kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová. Po prehliadke múzea a po oddychu v parku sme si dali obednú prestávku na námestí v Partizánskom. Ruštinári tak nadobudli z tejto exkurzie veľa noviniek a zaujímavostí o Puškinovom živote, jeho dielach a brodziansko- puškinovských vzťahoch a súvislostiach. Vyučujúce RUJ
Školský výlet 5.C a 5.D

Žiaci 5.C a 5.D sa jeden slnečný pondelok vybrali spolu s triednymi pani učiteľkami a pani asistentkou na výlet do Bojníc. Plán bol nasledovný – návšteva zámku, ZOO, Dinopark a vyhliadková veža. To, čo sme si naplánovali sme aj splnili. Ranná prehliadka krásnych priestorov zámku a jeho exteriéru, potom nasledovala návšteva ZOO, kde si žiaci neskôr aj oddýchli a naobedovali sa. Následne sa deti rozdelili na dve skupiny – dinopark Dinono alebo Čajka v oblakoch. Odvážnejší sa vybrali na vyhliadkovú vežu, kde bol pekný výhľad na okolitú prírodu, mestá a dediny. Tento výlet si všetci užili a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.Triedne učiteľky
Piknik v ŠKD

Po víkende sme využili krásne slnečné popoludnie a urobili sme si deťmi na školskom dvore piknik. Rozložili sme si deky, vyložili sme si pripravené jedlo, maškrty, ovocné nápoje a relaxovali sme. Popri relaxácii na deke sme sa rozprávali, hrali spoločenské hry, chlapci si samozrejme vybehli na školské ihrisko zahrať aj ich veľmi obľúbený futbal. Počas pikniku nám hrala hudba a kto mal chuť sa hýbať si mohol aj zatancovať. Radostný džavot a smiech na detských tvárach nám prezrádzal že sa im piknik páčil. Budúci rok určite zopakujeme. P. vychovávateľky