Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Mimoriadny úspech našich gymnastov a gymnastiek

Akrobacia, hrazda, preskok, lavička, šplh či člnkový beh, to sú disciplíny gymnastického štvorboja družstiev dievčat a chlapcov. No a výborný tímový duch, odhodlanie, spolupráca, náročné tréningy pod vedením Mgr. Miroslavy Patai a vynikajúce výkony na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji priniesli našim žiakom a žiačkam skvelé výsledky.
Koniec apríla so zberom papiera

Posledný aprílový týždeň v dňoch od 23. do 27. apríla 2018 škola organizovala zber papiera. Možno povedať, že bol úspešný, pretože sa vyzbieralo takmer 10 ton. Prispeli k tomu žiaci, rodičia a starí rodičia, ktorí doniesli aj niekoľko sto kilogramov papiera, no pomohlo tomu aj každých niekoľko desiatok kilogramov papiera od žiakov a rodičov, ktorí boli ochotní venovať tomuto zberu trochu času a energie.
Hodina nemeckého jazyka – Návšteva u lekára

Žiaci 8. B zmenili triedu na ordináciu a vyskúšali si úroveň nemeckého jazyka v rolových hrách. Vďaka vzájomnej spolupráci žiakov 8. B sa ich trieda v priebehu niekoľkých minút premenila na ordináciu u lekára a čakáreň plnú pacientov. Vhodne zvolené rekvizity im pomáhali dotvoriť malé situačné scénky, v ktorých si sami zahrali, pričom rozprávali výhradne po nemecky.
Divadelný festival

Dňa 25. apríla 2018 naši siedmaci prijali pozvanie na nevšednú udalosť. Divadelný festival pre základné, stredné a jazykové školy v univerzitnej aule UKF Nitra. Festival organizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra romanistiky na Filozofickej Fakulte v spolupráci s Okresným úradom Nitra, odbor školstva.
Sokoliarske vystúpenie

Dňa 16. apríla 2018 sa žiaci III. B a III. D zúčastnili sokoliarskeho vystúpenia na Námestí M. R. Štefánika. Hlavnú úlohu v tomto vystúpení mali krásne dravé vtáky. Deti videli lety sokolov, plamienky, výra aj orla.
Čo vieš o hviezdach

26. apríla 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Ponitrianskeho osvetového strediska v Nitre krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil náš žiak Maxim Kopčan (3. AA), ktorý obsadil 6. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami. Maximovi gratulujeme k úspechu! Mgr. Ivan Kopčan
Civilná obrana

Dňa 25. apríla 2018 sa v Parku športovcov v Topoľčanoch konalo okresné kolo súťaže Civilná obrana. Zúčastnili sa ho naši žiaci, ktorí súťažili v dvoch skupinách. I. skupina: S. Martišková, R. Topič, D. Kubina, K. Julényová. II. skupina: S. Peter, Š. Peter, A. Kondrlová a A. Martišková. I. skupina skončila na 14. a II. skupina na 12. mieste. Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Gočová. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Piataci v Tribečskom múzeu

Žiaci 5. D triedy navštívili v rámci hodiny dejepisu dňa 24. 4. 2018 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, konkrétne výstavu pod názvom Zo sveta historických zbraní. Mali možnosť vidieť rôzne druhy historických zbraní, ako sa vyvíjali od praveku, staroveku, stredoveku, novoveku až po zbrane, ktoré sa používali v 1. svetovej vojne (luky a šípy, muškety, meče, kordy, pušky, bajonety, granáty, revolvery atď).
Tribečská zo Školských majstrovstiev Slovenska vo futsale so siedmym miestom

V dňoch 17. a 18. apríla 2018 sa v Športovej hale Žilinského samosprávneho kraja odohrali majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa ich osem víťazov všetkých ôsmich krajov Slovenska. Hralo sa v dvoch štvorčlenných skupinách systémom každý s každým. Prví dvaja odohrali krížovým systémom semifinále a ďalej o medaily, tretí v skupinách hrali o celkové 5. miesto a štvrtí o 7. miesto.
Cesty za poznaním minulosti 2018

Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhlásili už 10. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti. Súťaž je vyhlásená pri príležitosti 74. výročia SNP a 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Deň Zeme

22. apríl je už tradične Dňom Zeme. Aj naša škola venovala pozornosť tomuto dňu netradičným vyučovaním anglického, nemeckého a ruského jazyka vo všetkých ročníkoch. Žiaci pracovali s pripravenými pracovnými listami, osemsmerovkami, tajničkami, omaľovánkami. Podieľali sa tak na rôznych aktivitách primeraných ich veku s diferencovanou prácou a prácou vo dvojiciach. Na niektorých hodinách pochopili ochranu životného prostredia cez videá a piesne.
Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

Dňa 18. apríla 2018 sa uskutočnil 28. ročník celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Do školského kola sa prihlásili naši najlepší malí i veľkí speváci...
DEŇ ZEME – vyčistenie areálu našej školy a výsadba na školskom políčku

Žiaci 5. D triedy (Patrik Štefkeje, Kristián Mésaroš, Adrián Sedláček, Adam Adamkovič, Jakub Pavlusík a Nicoletta Maková) sa vo štvrtok dňa 19. apríla 2018 zapojili do dobrovoľníckej akcie Vyčistime si areál našej školy. Táto akcia sa konala pri príležitosti Dňa ZEME, ktorý si ľudia na celom svete pripomenú v nedeľu 22. apríla 2018. Pripomíname si ho preto, aby sme si uvedomili závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom našej Zeme poskytované.
Deň očami nevidiaceho

Dňa 18. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy s členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Andrejom Farkašom, ktorý im porozprával o tom, ako nevidiaci trávi bežné dni, vykonáva rutinné denné činnosti a tiež cestuje, či pracuje.
Chemická olympiáda

Aj tento školský rok sa niekoľko nadšených žiakov z našej školy zapojilo do neuveriteľného 54. ročníka chemickej olympiády, kategória D. V priebehu jesene desiati siedmaci, ôsmaci a deviataci riešili úlohy domáceho kola. Z nich sa dňa 9. februára 2018 ôsmi zúčastnili už súťažného školského kola. Pomerne náročné úlohy úspešne vyriešili traja: Michaela Malecová, 9.B (1. miesto), Martin Babala, 8.A (2. miesto) a Martina Tomanová, 9.B (3. miesto).