Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Mám rád slovenčinu

Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom národa. Rodný jazyk si zaslúži nielen našu pozornosť, ale aj svoj sviatok – Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch. Jeho cieľom je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie ovládania úrovne materinských jazykov na celom svete. Medzinárodný deň materinského jazyka je zároveň vhodnou príležitosťou zdôrazniť, že zásluhou bratov sv. Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a mnohých ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk. Naši žiaci, krátko pred prerušením vyučovacieho procesu, zrealizovali pri tejto príležitosti podujatie - Mám rád slovenčinu.
Pomôž nemocnici!

Prerušenie vyučovania sa dá využiť rôznymi spôsobmi. Dvaja naši žiaci Šimon Peter a Samuel Peter z 9.A ho využívajú naozaj výnimočne. Zapojili sa do slovenskej iniciatívy Pomôž nemocnici a na 3D tlačiarňach (svojej aj zapožičanej zo školy) vyrábajú ochranné štíty pre zdravotnícky personál. Chalani, sme na Vás hrdí!!! Bližšie informácie o iniciatíve nájdete na ich stránke https://pomoznemocnici.sk/. Mgr. A.Krajčíková, riaditeľka školy
Deň učiteľov

Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trocha viac lásky a dobra. Hovorí sa, aký učiteľ, taká škola. Som hrdá na to, akých učiteľov, vychovávateľov, pedagogických asistentov a iných pedagogických a odborných zamestnancov naša škola má. Všetko len to najlepšie k dnešnému sviatku! Mgr.A.Krajčíková, riaditeľka školy
Basketbalistky z majstrovstiev kraja so štvrtým miestom

Dňa 6. marca 2020 sa v Štúrove odohrali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja základných škôl v basketbale žiačok. Zúčastnilo sa ich šesť okresných víťazov bez okresu Zlaté Moravce.
Žiaci vo futsale v okrese na 4. mieste

Dňa 3. marca 2020 sa v telocvični ZŠ Kovarce odohral finálový turnaj Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo futsale žiakov. Zúčastnili sa ho štyria víťazi základných skupín, ktorí hrali systémom každý s každým.
Výživa - hravo, zdravo

Dňa 26. 2. 2020 prijali pozvanie do našej školy MUDr. Milada Harineková, PhD. a PhDr. Mária Trenčanská z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch. Pomocou názorných ukážok porozprávali žiakom 4.B a 4.D triedy, z čoho sa skladá ľudské telo a akú výživu potrebuje. Hravou formou ich vtiahli do diskusie. Najzaujímavejšie bolo, keď sa každý žiak mohol sám otestovať, aké potraviny sú súčasťou jeho jedálneho lístka.
Úspešný lyžiarsky a snowboardový výcvik

V dňoch 23. až 28. februára 2020 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala pre žiakov siedmeho ročníka lyžiarsky a snowboardový výcvik, ktorý sa konal na Skalke pri Kremnici v Kremnických vrchoch.
Žiačky na 5. a žiaci na 6. mieste v kraji v súťaži Floorball SK LIGA

Dňa 26. februára 2020 sa v telocvični Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch uskutočnil finálová turnaj Nitrianskeho kraja súťaže Floorball SK LIGA. Z nášho kraja sa do tohto súťaženia zapojili okresy Nitra, Nové Zámky a Topoľčany. Na tento florbalový turnaj postúpili z každého okresu dva najlepšie kolektívy žiačok i žiakov.
Bubnová show

Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili Bubnovej show pod vedením Michala Drienovského, člena bubnovej skupiny Campana Batucata v Nitre. Mali sme možnosť vidieť i vyskúšať hru na rôzne druhy bubnov, od bicej sústavy po bongo či cajon, vypočuť si ich zvuk a dozvedieť sa o ich histórii vzniku. Deti vyskúšali rôzne rytmy, zvuky a na konci si každý vyslúžil pravé bubenícke paličky. Mgr.A.Fábiková
Pokračovala topoľčianska školská liga v stolnom tenise

Športový klub stolného tenisu Topoľčany organizoval dňa 14. februára 2020 ďalšie kolo zápasov v tejto súťaži pre neregistrovaných žiakov a žiačky základných škôl v stolnom tenise. Súčasné vedenie mesta Topoľčany sa rozhodlo pre podporu tohto športu na tejto úrovni podobne ako sa stalo pri hádzanej na našich základných školách.
Robotická ruka na Tribečskej

Aj v školskom roku 2019/2020 vyvíja a organizuje sektor robotiky pod vedením Ing. Rastislava Gažiho pri ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch rôzne aktivity aj širšieho rozsahu. V polovici októbra 2019 v rámci Európskeho týždňa programovania 2019 bol na našej škole realizovaný projekt Robotická ruka na dosah .... Jeho štatutárnym zástupcom bola Ing. Katarína Vojvodíková a zodpovedný za grant Ing. Rastislav Gaži.
ZŠ Tribečská v Dejepisnej olympiáde treťou najúspešnejšou školou

Dejepisná olympiáda v školskom roku 2019/2020 pokračovala v rovnakom nastavení ako v predchádzajúcich školských rokoch. Z dvadsiatich plnoorganizovaných základných škôl okresu Topoľčany sa jej zúčastnilo 11 škôl, ku ktorým sa pridalo aj topoľčianske osemročné gymnázium. Olympiády sa zúčastnilo 11 šiestakov, 8 siedmakov, 13 ôsmakov a 19 deviatakov.
Učenie v maskách

Ako býva už zvykom počas fašiangového obdobia, nastal deň D - učenie v maskách. Posledný deň pred jarnými prázdninami, čiže v piatok 14. februára 2020, prišli do našej školy bytosti v rôznych karnevalových maskách. Zasadli do školských lavíc a učili sa. Žiaci, ale aj zamestnanci našej školy sa predstavili v plnej paráde. Najkrajšie masky z každej triedy boli odmenené sladkými odmenami, a ani ostatné masky nezostali bez odmeny. Zábava, tancovanie a súťaže pokračovali v popoludňajších hodinách v ŠKD. Mgr.Z.Grauzlová
Šaliansky Maťko - krajské kolo

Dňa 25.2.2020 sa na Piaristickom gymnáziu v Nitre konal 27.ročník krajskej recitačnej súťaže v prednese povestí pod názvom "Šaliansky Maťko". Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. V II. kategórii Adrián Mihalík zo 4.D a v III. kategórii Hanka Koncová zo 7.A.
Príjemné veľkonočné sviatky všetkým!

Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci! Zo srdca Vám želám, príjemné, pokojné a v zdraví prežité veľkonočné sviatky! A úctou Mgr. A. Krajčíková