Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Valentín v ŠKD

Sviatok sv. Valentína má síce pôvod v ďalekej Amerike, ale aj u nás jeho popularita v posledných rokoch stále rastie! Ponúka totiž skvelú príležitosť, ako osláviť vzájomnú lásku so svojimi najbližšími a užiť si spoločný deň.V našom ŠKD sme si tento sviatok pripomenuli výrobkami, ktorými sme potešili svojich najbližších, kamarátov. Pozornosť a lásku by sme mali prejavovať nielen v tento deň, ale počas celého roka. Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen!
Nové knihy v knižnici

Milí čitatelia a čitateľky, vo februári máme pre vás pripravené v našej školskej knižnici zaujímavé knižné novinky. Na svoje si prídu zvedaví čitatelia všetkých žánrov.
Hravá biológia

Žiaci z 5.B na hodine biológie vyrobili z plastelíny krásne zvieratká a rastlinky. Každá jedna práca bola výnimočná. Vyskúšali si svoje praktické zručnosti a upevnili si vedomosti. Spoznáte na obrázkoch o aké zvieratá a rastlinky ide?
Nezabúdajme sa v zime postarať o vtáčatká!

Neboj sa ty vtáčatko, každé dobré dieťaťko, postará sa o teba, dá ti zrna, aj chleba. Túto pieseň sa nedávno naučili spievať žiaci v I.C. A nezostalo iba pri speve. Pretože majú dobré srdiečka, naozaj sa o vtáčatká postarali. Na výtvarnej výchove vyrobili jednoduché kŕmidlá a vlastnoručne ich rozvešali na stromy v areáli školy. Potešili nielen vtáčiky, ale aj seba z dobrého skutku. Mgr.J.Rumanová
Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 9. februára 2022 Okresný úrad v Nitre v spolupráci s www.iuventa.sk v Bratislave uskutočnil 14. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Aj tentokrát to prebiehalo online formou.
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Dňa 28. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy – 68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednesy súťažiacich v jednotlivých kategóriách hodnotila odborná porota zostavená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. Talentovaní recitátori si navzájom konkurovali napriek tomu, že na prípravu v tomto ročníku mali naozaj veľmi málo času. Porotu čakala náročná úloha, zhodnotiť úroveň prednesov žiakov a vybrať spomedzi nich tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.
Netradičné športové súťaženie v ŠKD

Pohyb je skvelý spôsob, ako efektívne zužitkovať prekypujúcu energiu a urobiť niečo pre seba a pre svoje zdravie. V ŠKD si pani vychovávateľky pripravili výber netradičných športových disciplín na školskom ihrisku s hudobno-pohybovými aktivitami, pri ktorých sa spoločne zabavili a vyskúšali si rôzne netradičné súťaže. Niektorí to zvládali bez problémov, niektorí sa zapotili. Všetci sa spoločne zabavili, zasmiali a príjemný deň zakončili zvolaním hesla: „Športujeme hravo, cítime sa zdrav!“
Párky v župane

Čo môže byť v župane? Okrem iného aj obyčajné párky obalené v lístkovom ceste. VIII. oddelenie sa rozhodlo stráviť popoludnie v školskej kuchynke a vyskúšať túto dobrotu, ktorú si deti spoločne ukuchtili. Nedočkavosť na očiach detí bola na nezaplatenie! Viac ani komentovať netreba, stačí pohľad na fotografie!
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 19. januára 2022 sa Samuel Držík z 8.A triedy zúčastnil online okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. V okresnom kole získal prvé miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022. Gratulujeme!
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v kategórii 1A a v kategórii 1B.
Šaliansky Maťko (školské kolo)

Dňa 15. 12. 2021 a 17. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Kŕmenie vtáčikov v zime

Žiaci zo 6.D triedy sa na hodine technickej výchovy, v pondelok, 17. januára 2022 rozhodli, že nakŕmia vtáčikov v tomto zimnom období. Mali sme pripravené pre nich takéto dobroty: slnečnicové semiačka, kúsky jabĺčka a kúsky loja. Pán školník nám pripevnil kŕmidlo na strom v areáli našej školy (za čo mu touto cestou ďakujem).
Návšteva ministra školstva

Dňa 14. januára 2022 sme sa tešili vzácnej návšteve, ktorá poctila našu školu. Prišiel nás pozrieť pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – Mgr. Branislav Gröhling.
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Žiačky Linda Gregorová (9.C), Mia Vatrnová (9.C) a Lucia Ferková (6.B) sa zapojili do 13. ročníka celoslovenskej výtvarno - historickej súťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“. Vyhlasovateľom súťaže je Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.
Šťastný nový rok 2022

Vážení kolegovia, rodičia, priatelia, milí žiaci! Dovoľte mi, aby som Vám zo srdca poďakovala za spoluprácu v roku minulom a v novom roku 2022 popriala veľa toho, čo k životu najviac potrebujeme - zdravie, šťastie, lásku, porozumenie, pravých priateľov, zamestnanie, ktoré nás napĺňa a to najdôležitejšie v živote - rodinu, ktorá stojí vždy pri nás! Nech nie je lepší rok, ale človek! S úctou A. Krajčíková