Ročníkové práce v 6. A
Žiaci 6. A triedy mali prezentáciu ročníkových prác 30. mája 2017 v utorok. Každý z nich sa na tento deň dôkladne pripravil. Zaznelo dvanásť rôznorodých tém: Dinosaury, Robotika, Bylinky a koreniny v kuchyni, Kleopatra, 3D tlačiareň, Olympijské hry, Cosplay, Viedeň, Rubikova kocka, New York, Stres a zvládanie stresu žiakov v základnej škole a Karate. Všetky ročníkové práce boli mimoriadne zaujímavé a dozvedeli sme sa z nich veľa nového.
Mgr. Silvia Schmizingová