Čítajme si... 2017
Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto chceme motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. Žiaci 1. stupňa čítali knihu Tity a Klára od Petry Nagyovej Džerengovej a žiaci 2. stupňa čítali knihu Malý milionár od Davida Williamsa.

Úlohou každého čitateľa bolo prečítať jednu stranu z knižky, zapísať sa do prezenčnej listiny a na diplom. Za čitateľský výkon boli žiaci odmenení záložkami od Slovartu. Naše pozvanie prijali pani riaditeľka Mgr. Gabriela Herodeková, pani zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Miriam Hajrová a pani Mgr. Anna Krajčíková a pán učiteľ Mgr. Dušan Jedinák, ktorý otvoril čitateľský maratón prestrihnutím stuhy a prečítaním úvodnej strany z knižky.

Celkovo sa čítania zúčastnilo 338 žiakov našej školy. Všetkým deťom, ktoré s nami „bežali“ čitateľský maratón ďakujeme a dúfame, že čítanie sa stane ich každodennou radosťou.
 
Mgr. D. Šupová, Mgr. A. Mrižová