Okresné kolo biologickej olympiády: Rastliny a zvieratá našich lesov
Mnohí učitelia či žiaci sa možno zhodnú, že je to najkrajšia biologická olympiáda. Učí žiakov pracovať v skupine, a tým pádom sa navzájom viac spoznávať a tolerovať, ale aj poznávať prírodu Slovenska, či už rastlinnú, ale aj jej živočíšnu časť. Dievčatá na jeseň zbierali listy a plody drevín, v zime zhotovovali odliatky a odtlačky stôp zvierat a pozorovali, ako sa kŕmia vtáky na kŕmidlách, na jar lisovali byliny, sledovali rast a vývin rastlín a zaznamenávali ich výskyt do miestnej mapy. Okrem toho sa o každom zvieratku či rastlinke niečo nové dozvedeli, čo neskôr zúročili v pripravenom teste. Ich snaha sa oplatila. Obsadili veľmi pekné druhé miesto. Dievčatá Ema Zaťková, Timea Surkošová, Ema Mihaliková, Linda Filová (všetky z 5. B) a Alexandra Mihaliková (5. A) srdečná vďaka.

Mgr. Silvia Schmizingová