Škola v prírode Veľká Lomnica
Počas pobytu sa venovali turistike, športovým aktivitám, pozorovaniu prírody, spoznávaniu rastlín a živočíchov, zábavno-spoločenským aktivitám, navštívili Lúčanský vodopád, Liptovskú Maru, Múzeum Liptovskej dediny – Pribylina či Važeckú jaskyňu. Deti si prehĺbili svoje kamarátstva a navzájom sa medzi triedami spoznali bližšie. Domov sa všetci vrátili s veľkým množstvom zážitkov.
Mgr. Ivan Kopčan