Podujatie Festival Energie
Podujatie sa konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany. Žiakom boli predstavené inovatívne nápady, ako šetriť prírodu a energiu, či zatraktívniť elektrotechnické vzdelávanie na školách. 21 exponátov stredoškolských tímov z celého Slovenska nielen predstavili, ale i ponúkli žiakom si jednotlivé exponáty vyskúšať a trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky.  V závere podujatia sa konalo losovanie o zaujímavé ceny a prehliadka tohto historického objektu.

Mgr. Zuzana Budajová