Škola v prírode – Ráztočno
Počas pobytu sa deti venovali športovým aktivitám, turistike, pozorovaniu okolitej prírody. Popoludnia a večery boli plné hier, súťaží a zábavy. Deti si mohli svoje schopnosti, talent a nadanie vyskúšať v súťažno-zábavnej show, kvíze, olympiáde a tanečnom kurze. Za svoje výkony a snahu boli odmenené diplomami a drobným darčekom. O dobrú náladu a pekné zážitky sa postarali aj animátori Majka, Juraj a Martin.

Cestou domov sme navštívili Hornonitriansky banský skanzen baňu Cigeľ. Absolvovali sme jazdu banským vláčikom a pešiu prehliadku podzemnými banskými priestormi. Prehliadka sa nám všetkým veľmi páčila. Domov sme odchádzali plní zážitkov a dojmov.

Mgr. Dana Strejčková