TOPTALENT 2018

Našu školu  reprezentovali v hudobnej oblasti títo žiaci :

Miroslava Peťková (7.B) - spev (pieseň od Zuzany Smatanovej)
Timotej  Streďanský (6.B) - hra na hudobný nástroj (el. gitara)
Matúš  Burian  (4.A) - spev (dve folklórne piesne)

Žiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a sladkosťami. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy  a želáme veľa úspechov v hudobnej oblasti.

 Mgr. Andrea Rybanská,  Mgr. Jana  Gallasová