Veľký úspech v súťaži Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)
Všetky postupujúce žiačky do krajského kola sa v ňom i umiestnili na popredných stupienkoch.

Umiestnenie našich žiačok:

II. kategória
4. miesto
Laura Drábiková 6. B (poézia)
5. miesto
Nela Kupcová 5. A (próza)
8. miesto
Ema Rochovská 6. B (poézia)

Recitátorkám ďakujeme za reprezentáciu školy. Opäť sa raz preukázal nielen talent našich žiačok, ale i precízny prístup našich pedagógov, tentokrát konrétne pani učiteľky Červeňanskej a Mackovej, v odbornej príprave talentov.