Naša Zem
Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Žiaci druhého stupňa sa preto zaoberali dôležitosťou biologickej diverzity. Ochranou významných druhov. Potrebou recyklácie odpadu. Dôsledkami znečisťovania prírody na prostredie, v ktorom žijeme. Dôležitosťou existencie včiel, opeľovačov na Zemi. Z recyklovaných materiálov vyrábali kvety, včely, listy, lode i autá.
Mgr. Johana Fabová