V súťaži Bez ťaháka o... Tribečská s 2. miestom
Dňa 10. mája 2018 táto škola privítala zástupcov všetkých šiestich základných škôl v Topoľčanoch, Mgr. Soňu Šilhárovú a Mgr. Tibora Mócika, pracovníkov MÚ v Topoľčanoch, oddelenia školstva, a hlavných organizátorov tejto súťaže, Ing. Petra Baláža, primátora Topoľčian a jeho zástupcu JUDr. Milana Lisého.

Dôležitosť a dôstojnosť súťaže signifikuje jej porota. Ako predseda poroty to bola Ing. Ida Valachová – poslankyňa MsZ v Topoľčanoch a predsedníčka KMŠKaŠ MsZ v Topoľčanoch a členovia: Ing. Ján Kmeťo – hlavný kontrolór mesta Topoľčany a PhDr. Juraj Krajči – príslušník MsP Topoľčany na prevenciu kriminality.

Toto súťažno-spoločenské stretnutie všetkých základných škôl v Topoľčanoch otvoril Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany a súťažiacim a organizátorom sa prihovorili JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora a Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka ZŠ Tribečskej.

Žiaci a žiačky súťažili v trojčlenných družstvách za každú základnú školu a bolo to v šiestich individuálne bodovaných tematických okruhoch – všeobecný prehľad, o svete, o Európe, o Slovensku, o Nitrianskom kraji a o Topoľčanoch. Súčet bodov zo všetkých súťažných škôl určil celkového víťaza o konečné poradie súťaže:
 
1. ZŠ Hollého 85 bodov
2. ZŠ Tribečská 76 bodov
3. ZŠ Škultétyho 66 bodov
4. ZŠ s MŠ Gogoľova 47 bodov
5. ZŠ sv. Ladislava 42 bodov
6. ZŠ sv. Don Bosca 31 bodov

Za vynikajúce vedomosti a veľmi dobré umiestenie je potrebné pochváliť družstvo Tribečskej, ktoré súťažilo v tejto zostave: Kristína Kyseľová, Radka Liptáková (obe 8. A trieda) a Liliana Hallová 8. B.

Víťazi a zúčastnené družstvá boli ocenené cenami a diplomami. aj táto súťaž dokázala a dokazuje, že vedomostné súťaženie medzi jednotlivými základnými školami má svoje miesto vo výchovnej a emocionálnej rovine žiakov základných škôl a je dobré, že topoľčianski žiaci majú možnosť súťažiť práve na tejto úrovni predmetov a tematických okruhov.

Je potrebné poďakovať všetkým súťažiacim za korektné súťaženie a organizátorom a hostiteľom za prípravu, organizáciu a celý priebeh tejto súťaže.

Mgr. Gejza Sitkey