Les ukrytý v knihe
Žiaci 3. C sa 18. 5 .2018 zúčastnili na zaujímavom podujatí v mestskej knižnici z oblasti lesnej pedagogiky. Je to environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody prostredníctvom hier a zážitkov. Ing. Veronika Jaloviarová si pre deti pripravila otázky, ukážky prírodnín a pracovné listy. Deti sa s ňou zamýšľali, ako sa môže les ukryť do knihy. Do šiškofónu (mikrofónu) hovorili o tom, čo si predstavujú pod slovom les. Pozorovali letokruhy, naučili sa ich počítať. Spoznali knihy s lesnou tematikou – O bystrej kmotre líške, Kremienok a Chocholúšik a ďalšie, ktoré si môžu požičať v mestskej knižnici.

Naši tretiaci si takto doplnili vedomosti o lesnom spoločenstve, jeho význame a ochrane. Verím, že z nich vyrastú dobrí ochrancovia prírody, ktorí pomôžu zachovať lesy pre budúce generácie.
Mgr. D. Šupová