LET’S READ – cudzojazyčný čitateľský maratón
Čitateľský maratón pripravili Mgr. Alexandra Mrižová a PaedDr. Anna Godálová. Starší žiaci prečítali Alice in Wonderland, Three Adventures of Sherlock Holmes a The story of the Internet. Mladší žiaci sa začítali do rozprávok v knižkách Favourite Fairy Tales a More Fairy Tales. Išlo im to ako po masle, čítali výborne, niektorí dokonca chceli čítať aj viackrát.

Za čitateľské výkony boli všetci zúčastnení odmenení antistresovou záložkou do knihy, ktorú si môžu individuálne dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Čitateľov prišla podporiť aj pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, ktorá ich povzbudila milými slovami v úvode maratónu. Počet účastníkov z minulého roka sa nám poradilo prekonať. Do čítania sa tento raz zapojilo fantastických 193 detí.

Ďakujeme našim žiakom za odvahu a ochotu čítať v angličtine. Prajeme všetkým čitateľom krásne prázdniny a veľa nezabudnuteľných letných zážitkov.
Mgr. A. Mrižová, PaedDr. Anna Godálová