Čítajme si ... 2018
Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto chceme motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. Žiaci 1. stupňa čítali knihu Kubko nechce čítať od Petry Braunovej a žiaci 2. stupňa čítali knihu Denník odvážneho bojka Drsná škola, ktorú napísal Jeff Kinney. Úlohou každého čitateľa bolo prečítať stranu z knižky, zapísať sa do prezenčnej listiny a na diplom.

Za čitateľský výkon boli žiaci odmenení záložkami od Slovartu. Naše pozvanie prijali pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň Mgr. Martina Majtánová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň Mgr. Gabriela Herodeková a pán učiteľ Mgr. Dušan Jedinák, ktorý otvoril čitateľský maratón prestrihnutím stuhy a prečítaním úvodnej strany z knižky. Celkovo sa čítania zúčastnilo 341 žiakov našej školy.

Všetkým deťom, ktoré s nami „bežali“ čitateľský maratón ďakujeme a dúfame, že čítanie sa stane ich každodennou radosťou.

Mgr. D.Šupová, Mgr. A.Mrižová