ZŠ Tribečská najúspešnejšou ľahkoatletickou školou
V dvoch základných súťažiach tohto športu Tribečská skončila na stupňoch víťazov. Žiačky zvíťazili a stali sa majstrami okresu, chlapci skončili na treťom mieste. Ide tu o skutočnú súťaž kolektívov, pretože to nemôže byť postavené len na jednotlivcovi alebo dvoch-troch žiakoch či žiačkach, pretože každý môže individuálne súťažiť najviac v dvoch kategóriách. V súčte umiestnení (1. a 3. miesto) mala Tribečská koeficient štyri. Najbližšie k nej bola ZŠ Škultétyho Topoľčany, ktorá mala koeficient päť – žiaci skončili druhí a dievčatá na treťom mieste.
Mgr. Gejza Sitkey