Tribečská víťazom Detských atletických hier
Pretekári súťažili v ôsmich športových disciplínach, ktoré preverovali predovšetkým pohybové, silové a vytrvalostné schopnosti: prekážková dráha „Formula“ (šprint, slalom, beh cez prekážky), beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, hod maketou oštepu do kruhu, trojminútový vytrvalostný beh.

Tribečskú reprezentoval tento kolektív žiakov a žiačok: Tamara Daňovičová, Alžbeta Globanová, Filip Guričan, Alexander Skokan, Kristína Sedlárová, Lucia Sláviková, Michal Chudý a Daren Filipeje.

Traja chlapci a dve dievčatá z tohto kolektívu sú súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha pri tejto škole, ktorú vedie Mgr. Miroslava Patai a na túto súťaž atletický kolektív pripravovala.

Toto športové podujatie otvoril a po skončení jednotlivé družstvá ocenil JUDr. Mila Lisý, viceprimátor Topoľčian a prišiel ho pozdraviť Ing. Peter Baláž, topoľčiansky primátor.

Najúspešnejšou školou súťaže Detských atletických hier sa stala ZŠ Tribečská pred ZŠ Hollého. Na treťom mieste skončila ZŠ Škultétyho a na štvrtom ZŠ s MŠ Gogoľova.

Bolo to vydarené športové podujatie so zdravou športovou konfrontáciou topoľčianskych základných škôl, no určite sa očakávala vyššia účasť z pomerne početnej siete základných škôl okresu Topoľčany.
Mgr. Gejza Sitkey