Jedenásta kráľovná čítania
Tohtoročné výsledky prekonali minuloročné výnimočné čitateľské výkony. Dievčatá prečítali knihy zo školskej a mestskej knižnice.

1.m. Andrea Šuriaková 3. AA – prečítala 6 149 strán
2.m. Monika Lukáčová 3. AA – prečítala 3 781 strán
3.m. Nina Brunovská 3. A – prečítala 2 231 strán


Tento rok nové kráľovné korunovali pani riaditeľka Mgr. A. Krajčíková a pani zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň Mgr. M. Majtánová. Víťazkám tlieskali a gratulovali žiaci z 3. A a 3. AA, triedna pani učiteľka Mgr. Z. Grauzlová a pani zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň pani Mgr. G. Herodeková. Novým kráľovnám aj my srdečne gratulujeme a všetkým čitateľom prajeme veľa pekných čitateľských zážitkov počas prázdnin.
Vaše knihovníčky – D. Šupová, A. Mrižová