V letnom viacboji najúspešnejšie Hollého a Tribečská

Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo sedem základných škôl – štyri topoľčianske – Gogoľova, Hollého, Škultétyho a Tribečská a ďalšie len tri základné školy – Horné Obdokovce, Prašice a Urmince.
 

Chlapci i dievčatá súťažili v štyroch  vekových kategóriách na úrovni prvého až štvrtého ročníka základnej školy. Za jednu školu v jednej vekovej kategórii mohli štartovať najviac traja pretekári. Súťažilo sa v týchto disciplínach – šprint od 30 do 60 metrov, vytrvalostný beh od 300 do 800 metrov, hod loptou 400 a okrem najmladšej vekovej kategórie aj v šplhu od troch do 4,5metra.
 

Uvádzame umiestenie reprezentantov Tribečskej  vo všetkých vekových kategóriách chlapcov i dievčat: ZŠ CH 1 – Oliver Vojtela 8. miesto, Patrik Patrovič 9. m, Mário Horňáček 12. m, ZŠ CH 2 – Alexander Skokan 2. C 2. miesto, Dávid Matušík 5. m., Filip Guričan 11. m, ZŠ CH 3 – Oliver Bílek 8. m., Liam Lauko 10. m, Adam Snop 11. m, ZS CH 4 – Dominik Košťál 4. A 1. m, Alexander Fabrici, Lukáš Valaský 14. m.
 

ZŠ D 1 – Sofia Hošková 1. C 3. m, Laura Macejková 6. m., Stela Štilčová 7. m, ZŠ D 2 – Alžbeta Glovanová 2. C 2. miesto, Viktória Kolete Mésarošová 4. m, Alžbeta Globanová 2. C 2. m, ZŠ D 3 – Andrea Šuriaková 11. m, Veronika Foltánová 9. m., ZS D – 2 – Veronika Hlavačková 9. m, Kristína Sedlárová 4. m, Lea Belanská 4. A 2. m.
 

Táto súťaž pozostávala z ôsmich kategórií – po štyroch u chlapcovi dievčat. Úspešnosť jednotlivých škôl sa dala bodovať jednoduchým systémom v každej kategórii. Ak bolo v kategórii dvanásť hodnotených pretekárov, dvanásty vo výsledkovej listine získaval jeden bod, každý vyššie postavený o jeden bod viac a najlepší a prvý v poradí získal 12 bodov.
 

Poradie jednotlivých škôl – chlapci: 1. Tribečská 69 bodov, 2. Urmince 65, 3. Hollého 65, 4. Škultétyho 64, 5. Prašice 48, 6. Gogoľova 23, 7. Horné Obdokovce 18.  Na popredných miestach to boli veľmi tesné výsledky a obrovská vyrovnanosť výkonov žiakov.  O poradí na druhom a treťom mieste rozhodol pre Urmince výrazne vyšší počet popredných umiestnení žiakov tejto školy.
 

Poradie jednotlivých škôl – dievčatá: 1. Hollého 73 bodov, 2. Tribečská 68, 3. Urmince 52, 4. Škultétyho 45, 5. Prašice 18, 6. Horné Obdokovce 13, 7. Gogoľova 8.
 

Poradie škôl s celkových ziskov bodov u chlapcov i dievčat: 1. Hollého 138, 2. Tribečská 137, 3. Urmince 117, 4. Škultétyho 109, 5. Prašice 66, 6. Gogoľova 31, 7. Horné Obdokovce 31. O poradí na 6. a 7. mieste rozhodovalo lepšie najlepšie umiestnenie, ktoré mala Gogoľova.  Aj v tomto poradí sú na viacerých miestach len veľmi malé rozdiely. Tribečská v celkovom hodnotení zaostala len o jeden bod. V kategórii B3 mala len tri pretekárky a táto kategória nebola doplnená náhradníčkou. Len za štart s jedným bodom by Tribečská dosiahla rovnaký počet bodov ako Hollého a vzhľadom na to, že mala viac lepších umiestnení by sa stala celkovým víťazom tejto súťaže.
 

Je potrebné poďakovať všetkým zúčastneným pretekárom, ich vyučujúcim, ktorí ich na súťaž pripravovali, ale aj všetkým organizátorom. Tí všetci prispeli k úspešnosti súťaže.  

Mgr. Gejza Sitkey