Úspešné umiestnenia druhého stupňa v letnom viacboji všestrannosti
Ž -4 – s Stella Patai 5. B 3. miesto, Ema Rochovská 6. B 5. miesto; Ž -5 – Karolína Mésarošová 7. B 6. miesto; Ž -6 – Ema Daňová 8. B 1. miesto. Sabína Martišková 9. C 3. miesto; M -4 – Simon Illáš 5. C 3. miesto, Denis Krošlák 5. B 4. miesto; M -5 – Martin Žiak 8. A 1. miesto, Andrej Sedlár 6. D 7. miesto, Ivan Hlavina 8. C 9. miesto; M -6 – Dávid Žikavský 9. A 4.miesto, Rastislav Pašek 9. B 7. miesto, Matúš Dobiaš 9. B 8. miesto.

Všetkým pretekárom treba poďakovať za reprezentáciu svojich škôl. Simon Illáš, Denis Krošlák, Martin Žiak a Ema Daňová v sobotu 23. júna 2018 reprezentovali Tribečskú v Rimavskej Sobote na Majstrovstvách Slovenskej republiky v letnom viacboji všestrannosti.

Mgr. Gejza Sitkey