Anglický deň pre 3. ročník
Počas dvoch vyučovacích hodín každá skupina pripravila výstup vo forme scénky alebo plagátu, ktorý v závere dňa odprezentovali pred ostatnými. Hravá forma vyučovania angličtiny žiakov nadchla, pracovali so záujmom a užili si veľa zábavy. Projekt zorganizovali učiteľky anglického jazyka PaedDr. Anna Godálová a Mgr. Martina Juričková v spolupráci so študentami FF UKF v Nitre pod vedením doktorandky

Mgr. Ivany Horváthovej. PaedDr. Anna Godálová, Mgr. Martina Juričková