Venček 2018
Nasledoval tanec rodičov s nácvikom ďalších tancov a potom to bola prezentácia základných spoločenských tancov, ktoré žiaci za veľmi krátku dobu zvládli. Venčekový tanec a súťaž o najlepšie tancujúcu dvojicu boli vyvrcholením hlavného programu. Stala sa ňou Tamara Masná a Jakub Duran.

Všetkých prítomných hostí pobavil kultúrno-humorný program, v ktorom sa prezentovali žiaci všetkých deviatych tried. Vyvrcholením bolo aj samotné poďakovanie žiakov svojim triednym učiteľkám a učiteľovi. Celý program sa skočil spontánnou zábavou žiakov v prijateľných večerných hodinách.

Ak by sa mali hľadať slová na stručné zhodnotenie tohto programu deviatakov, azda najvýstižnejšie by mohlo byť slovo profesionálne a teda dôstojné. Za celú prípravu a organizáciu je potrebné poďakovať všetkým triednym učiteľkám a triednemu učiteľovi – Dane Kopencovej, Dominike Jambovorej, Ivanovi Kopčanovi a Zdenke Markovej, našej úspešnej a dlhodobej choreografke tanečných programov.

Všetci veríme, že sa našim deviatakom bude dariť aj v ďalšom živote, najbližšie predovšetkým v stredných školách.