Športový školský rok 2017/2018
Telesná výchova a šport patria medzi obľúbené činnosti všetkých vekových kategórií. Pre základné školy okrem rozvrhových hodín telesnej výchovy hrajú dôležitú úlohu športové súťaže hlavne v kolektívnych športoch a kolektívnych súťažiach.

Žiaci a žiačky tejto školy dosiahli v tomto školskom roku viaceré športové úspechy na úrovni okresu, kraja a niektorí sa dostali aj na majstrovstvá Slovenskej republiky.

V školskom roku 2017/2018 sa začala naplno využívať nová atletická dráha a bola otvorená Športová akadémia Mateja Tótha. Škola sa zúčastňovala všetkých športových súťaží a významné úspechy dosiahla vo viacerých športoch – stolnom tenise, bedmintone, gymnastike, hádzanej, florbale, futsale, v atletike i vo viacboji všestrannosti.

K športovým aktivitám určite patria aj lyžiarsky a snoubordingový výcvik, zdokonaľovací plavecký výcvik a školy v prírode, ktoré Tribečská pravidelne organizuje. Počas celého školského roka žiaci navštevovali viaceré športové záujmové útvary. Všetky súťažné športové aktivity vychádzajú z telesnej výchovy a jej rozvrhovému zabudovaniu, ale po viacerých stránkach idú nad jej rámec pre vyučujúcich telesnej výchovy, a to motivačne, organizačne i logisticky. Vždy je to aj vo veľkej zodpovednosti priniesť deti zo športových súťaží zdravé.

Škola koncom júna organizovala športovú olympiádu pre žiakov prvého i druhého stupňa, keď miedzi sebou súťažili predovšetkým kolektívy jedotlivých tried. Súťažilo sa hlavne v ľahkoatletických dicciplínach a na druhom stupni to bol aj malý futbal chlapcov a basketbal dievčat. 

Tribečská v tomto školskom roku organizovala a personálne sa podieľala na organizovaní viacerých športových súťaží v mnohých športoch. Vždy je tu potrebná súčinnosť a podpora vedenia školy a celej sekcie telesnej výchovy a športov, ale k športu a športovým súťažiam mali blízko aj ďalší pedagógovia tejto školy.

Mgr. Gejza Sitkey