Školská športová olympiáda žiakov druhého stupňa
Organizáciu olympiády zabezpečovali v rôznych smeroch takmer všetci pedagógovia na 2. stupni, no zabezpečiť a dokumentovať bolo potrebné predovšetkým všetky športové odvetvia a športové sektory.

Žiaci súťažili individuálne v troch atletických disciplínach a v kolektívnych športoch – chlapci v malom futbale a dievčatá v basketbale. Vyhodnocovalo sa individuálne v atletike a kolektívy tried v jednotlivých ročníkoch v oboch loptových hrách. Uvádzame víťazov jednotlivých atletických disciplín všetkých ročníkov:

Beh na 60 m – 5. roč. Veronika Štepová 5. D, 6. roč. Sofia Královičová 6. C, 7. roč. Aneta Mešinová 7. B, 8. roč. Ema Daňová 8. B, 9. roč. Aneta Martišková, Vanesa Frištáková; 5. roč. Denis Krošlák 5. B, 6. roč. Alexander Katona 6. D, 7. roč. Adam Beňačka 7. B, 8. roč. Martin Žiak 8. A, 9. roč. Rastislav Pašek 9. C.

Beh na 300 m – 5. roč. Dominika Štepová 5. D, 6. roč. Sarah Košťálová 6. A, 7. roč. Katarína Tvrdíková 7. B, 8. roč. Vanesa Kuricová 8. B, 9. roč. Sabina Martišková 9. C; 5. roč. Filip Jánoš 5. B, 6. roč. Andrej Sedlár 6. D, 7. roč. Tomáš Bohuš 7. B, 8. roč. Martin Žiak 8. A, 9. roč. Filip Pinďar 9. B

Skok do diaľky – 5. roč. Adriana Jandová 5. D, 6. roč. Ema Rochovská 6. B, 7. roč. Karolína Mésarošová 7. B, 8. roč. Vanessa Kuricová 8. B, 9. roč. Michaela Gieciová 9. A; 5. roč. Dominik Šuba 5. D, 6. roč. Samuel Kúdela 6. D, 7. roč. Jakub Páleník 7. C, 8. roč. Marek Košťál 8. A, 9. roč. Matúš Dobiaš 9. B.

Víťazi malého futbalu v jednotlivých ročníkoch: 5. C, 6. B, 7. C, 8. C, 9. B. Víťazi basketbalu v jednotlivých ročníkoch: 5. C, 6. D, 7. B, 8. B, 9. A.

Kompletné záverečné hodnotenie získaných bodov vo všetkých súťažiach a konečné poradie tried v jednotlivých ročníkoch:
5. ročník 1. miesto 5. D 106 bodov, 2. miesto 5. B 93, 3.-4. miesto 5. A, 5. C 90
6. ročník 1. miesto 6. D 113 bodov, 2. miesto 6. C 94, 3. miesto 6. B 93, 4. miesto 6. A 71
7. ročník 1. miesto 7. B 121 bodov, 2. miesto 7. C 95, 3. miesto 7. A 91
8. ročník 1. miesto 8. B 107 bodov, 2. miesto 8. A 106, 3. miesto 8. C 103
9. ročník 1. miesto 9. B 112 bodov, 2. miesto 9. C 93, 3. miesto 9. A 79

Absolútnym víťazom s najväčším ziskom bodov zo všetkých tried druhého stupňa sa stala 7. B trieda s počtom bodov 121, na 2. mieste skončila 6. B – 113 bodov a na 3. mieste 8. B so ziskom 107 bodov. Bola to vydarená športová olympiáda so statočnými výkonmi všetkých olympionikov.

Po športovej stránke to bolo dôstojné vyvrcholenie školského roka. Pani riaditeľka odovzdala individuálnym a kolektívnym víťazom diplomy a všetkým na prvých troch miestach sladké odmeny.

Mgr. Gejza Sitkey