Chemický krúžok
Týždeň čo týždeň niekoľko nadšencov z radov žiakov vyšších ročníkov druhého stupňa vytrvalo prichádzalo do učebne fyziky a chémie, aby tu strávili, podľa slov jednej zo žiačok „najzmysluplnejšie využitý čas, na ktorý sa vždy teší“. A skutočne, o zábavu nikdy nebola núdza. Žiaci sa vždy dozvedeli niečo nové o niektorom z chemických prvkov, prakticky si vyskúšali pokus a na záver sme si spoločne vyvodili teoretické vysvetlenie. Nie jedenkrát sme končili pri tabuli precvičovaním učiva, ktoré práve na hodinách chémie preberali. Z pokusov vyberám: gumové cukríky s prírodnými farbivami, slonia zubná pasta, antistresová hmota, dúha vo valci, duch vo fľaši, čarodejník z Rokfortu, tajné písmo, mlieko a kameň, balzam na pery. Zúčastnili sme sa aj vedeckého jarmoku v Nitre, ktorý pre žiakov ZŠ pripravili ich starší kamaráti z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa. Krúžok tiež motivoval žiakov na účasť na chemickej olympiáde, zapájanie sa do chemických súťaží a slúžil aj ako príprava na prijímacie pohovory na stredné školy prírodovedného zamerania. Na záver chcem žiakom poďakovať za krásnu kyticu, ktorú mi darovali a vyjadriť, že poďakovaním bolo aj vyjadrenie ďalšej zo žiačok, že na chemický krúžok je ochotná dochádzať aj na budúci rok už ako žiačka strednej školy v Nitre.

Ing. Henrieta Knoblochová