Návšteva zo Škótska
Pani Yvonne je na Slovensku na návšteve a keďže v Škótsku už majú žiaci prázdniny, tak vzala so sebou aj svoju rodinu. Vysvetlila našim žiakom rozdiel medzi škótskymi a britskými bankovkami a priniesla nejaké aj na ukážku. Porozprávala im o ich významných historických osobnostiach a aj o tradičnom škótskom odeve. Tia zasa našim žiakom priblížila bežný školský deň, spolu s mamou opísala školskú uniformu, ktorú nosí a podebatovala s nimi o súčasných záľubách mladých ľudí – sociálnych sieťach, médiách a modernej literatúre.

Táto návšteva bola veľkým prínosom pre žiakov 6. A, 7. A a 8. A. Tí odvážnejší si vyskúšali svoju angličtinu v praxi a tí ostatní aspoň mali možnosť sa započúvať do pravej nefalšovanej angličtiny, čo bol pre mnohých fascinujúci zážitok.

Obom dámam veľmi pekne ďakujeme, že si našli čas a prišli medzi nás. Taktiež ďakujeme Mgr. Anne Krajčíkovej, ktorá ich k nám pozvala a pripravila pre našich žiakov takéto prekvapenie. Prajeme im, aby sa im na návšteve na Slovensku páčilo a odniesli si odtiaľto množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
Mgr. A. Mrižová