Niečo pekné končí tým, že niečo pekné začína

V príhovore sa s nami rozlúčila milými a dojímavými slovami, ktorými nám dala najavo, že hoci odchádza z radu kolegýň a kolegov, zostáva našou priateľkou. Potom nám súčasná pani riaditeľka Anna Krajčíková pripomenula jej zásluhy, o ktoré sa vo svojej funkcii pričinila. Svojou prácou prispela k zveľaďovaniu školy a najmä jej zásluhou je ZŠ Tribečská v povedomí verejnosti jednou z najlepších škôl v okrese a v kraji.
 

Milé spomienky na začiatky pedagogickej praxe jej siahajú až do malej dedinky s triedami po 12 až 15 žiakov. Jedna z najsilnejších spomienok však patrí momentu, kedy si našla v triednej knihe lístok s textom: Pani učiteľka, ďakujeme, že ste empatická!
 

Postupne, po malých krokoch, ako sa sama hovorí, sa vypracovala až na riaditeľku školy. Najskôr učiteľka, potom učiteľka v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, vedúca predmetovej komisie matematiky a fyziky, členka metodického združenia pri okresnom pedagogickom úrade, zástupkyňa riaditeľa školy, pána Slavomíra Banáryho a nakoniec úspešné výberové konanie za riaditeľku školy.
 

Funkcia riaditeľky školy nie je len vážená, ale je najmä o veľkej zodpovednosti. Je to akoby učiteľka – vodkyňa ostatných učiteľov v škole. A tu sú pochopenie, empatia, ústretovosť, ale i prísnosť, ktorá je však v tomto význame len opakom ľahostajnosti, veľmi dôležité. K týmto vlastnostiam naša milá pani riaditeľka pridala i láskavosť.  A aj vďaka nej zostáva súčasťou dôležitej histórie školy a isto i mnohých osudov. Aj keď opustila svoju riaditeľňu a odchádza do zaslúženého dôchodku, zostáva naďalej vo svojej práci, ktorej stopy pretrvajú.
 

Zdá sa to, akoby to bolo prednedávnom, keď sme tancovali a oslavovali jej krásne životné jubileum. Bola to riadna a veľká oslava. Teraz sa lúčime len s našou kolegyňou, pretože priateľstvo a hlboká úcta k nej pretrvávajú.
 

Do ďalšieho pokojnejšieho života jej za všetkých kolegov a kolegyne želám veľa optimizmu a radosti zo života. Za všetko ďakujeme!