Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Organizačné pokyny:

 
v nástup žiakov na školskom dvore (na atletickej dráhe) 
       v čase od 7. 30 do 7. 45 hod. (prosíme o  dochvíľnosť)


 v 8. 00 – 8.30 slávnostné otvorenie školského roka

 v 8. 30 presun žiakov 1. ročníka spolu s rodičmi do svojich tried (trieda 1.A – 1.poschodie budova so školskou jedálňou, triedy 1.B, 1.C, 1.D – prízemie budovy prístavby)

 v 8.30 presun žiakov 2. - 9. ročníka do tried so svojimi triednymi učiteľmi  (žiadame rodičov, aby svoje deti čakali pred budovou školy, nie v priestoroch školy)

 v predpokladané ukončenie o 9. 30 hod.

 v zákaz parkovať v areáli školy a pred hlavnými bránami školy

 v činnosť v ŠKD sa začne od 4. septembra 2018, školská jedáleň bude poskytovať obedy od 4. septembra 2018