Otvorenie školského roka aj s ministerkou
Tohtoročné  otvorenie školského roka bolo o to slávnostnejšie, že po príhovore riaditeľky školy sa všetkým zúčastneným žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a ďalším hosťom osobne prihovorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr.  Mgr. Martina Lubyová, PhD. Bol to prvý začiatok školského roka tejto ministerky.
 

Už tradične na otvorení nového školského roku nechýbali ani zástupcovia mesta Topoľčany. Tentokrát k nám zavítali Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany, JUDr. Milan Lisý, viceprimátor Topoľčian a PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch.
 

Celý otvárací program nového  školského roka moderovala Dominika Jakubičková. V rámci tohto programu vystúpila Nina Bočkajová  s básňou Každý sa vráti rád a Matúš Burian zaspieval tradičnú ľudovú pieseň Na Kráľovej holi.
 

Pani ministerku na prvé počutie zaujala hymna školy hlavne svojou majestátnou melódiou, ale aj textom.
 

Ministerka potom pokračovala v otváraní nového školského roka v 1. B triede u pani učiteľky Mgr. Andrey Jakubičkovej.

Členovania robotických tímov predviedli pani ministerke svoje roboty v činnosti, v ktorej sa prezentovali na viacerých svetových a európskych súťažiach.
 

Po oficiálnej časti sa žiaci všetkých ročníkov so svojimi učiteľmi a prváčikovia i rodičmi presunuli do  tried, kde pokračovali v rozhovoroch a riešili rozličné organizačné záležitosti. Prváčikovia dostali sladké darčeky, ktoré im venovalo mesto Topoľčany.
 

Všetkým žiakom a učiteľom želáme úspešný školský rok, veľa trpezlivosti a snahy pri získavaní nových vedomostí, mnoho príjemných zážitkov a pekných priateľstiev, veľa šťastia, zdravia, radosti, pochopenia, vzájomnej úcty a tolerancie.
 


Mgr. Gejza Sitkey, Mgr. Tomáš Kováčik