Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

Milo nás privítala študentka 3. ročníka Magdaléna Martišková, ktorá nás výstavou  aj sprevádzala. Žiaci počúvali jej výklad a na jej otázky vedeli aj pohotovo reagovať. Výstava  pozostávala z veľkých panelov, na ktorých boli spracované obdobia: Prvá svetová vojna, Zánik Rakúsko-Uhorska, Československý odboj, Československé légie v Rusku, Československé légie v Taliansku, Československé légie vo Francúzsku, Vyhlásenie Československej republiky  28. október 1918, Martinská deklarácia 30. október 1918, Stratená légia v Rusku  v roku 1920, Životopis Milana Rastislava Štefánika, Tragické úmrtie generála Štefánika, Mohyla na Bradle atď.
 

Keďže tento rok na nazýva aj rokom  významných tzv. „Osmičkových výročí“ o Československu, žiaci si takouto formou utvrdili učivo o vzniku Československej republiky z roku 1918, ako aj o politikoch, ktorí ju založili a formovali.

 Mgr. Andrea Rybanská