Historický úspech tribečského športu
Šport a športové súťaže minulého školského roka boli pozitívne zhodnotené už na jeho konci, kedy to ešte nemohlo byť vyhodnotené v sumári za celý Nitriansky kraj. Za takýmto úspechom je vždy silná generácia žiakov ako všestrannejších športovcov, no boli to aj silní jednotlivci vo viacerých športoch s veľkými úspechmi na majstrovstvách Nitrianskeho kraja i majstrovstvách Slovenska. Viaceré športové úspechy nedosiahli len mladší a starší žiaci z druhého stupňa ZŠ, ale vo viacerých športoch boli úspešní žiaci a žiačky prvého stupňa.

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch v okresnej športovej súťaži základných škôl suverénne zvíťazila, keď získala 224 bodov, čo je o 52 bodov viac ako v poradí druhá základná škola okresu Topoľčany.

Vyučujúci telesnej výchovy nechcú byť v popredí tohto úspechu, dôležití boli a sú predovšetkým žiaci a žiačky tejto školy ako športovci a športovkyne a ako reprezentanti farieb Tribečskej. Šport, športovanie a športové súťaženie prinášajú aj emócie a pocity kolektívnej súdržnosti a vďaka za tento školských rok, ktorý priniesol žiakom Tribečskej veľa športovej radosti. Prispeli k tomu aj ďalší vyučujúci i v rámci viacerých záujmových športových útvarov. Nemožno zabudnúť ani na vedenie Tribečskej, ktoré športy a športové súťaženie výrazne podporovalo a mnohé súťaže na úrovni okresu i kraja v priestoroch športového areálu i v telocvični organizovalo.

Mgr. Gejza Sitkey