Školský rok 2017/2018 veľmi úspešný v predmetových olympiádach a postupových súťažiach – 1. miesto v okrese a 6. miesto v kraji
Tribečská v okresnom v rôznosúťažnom meraní úspešnosti základných škôl a osemročných gymnázií skončila v školskom roku 2017/2018 na 1. mieste so získanými 191 bodmi. Druhá najúspešnejšia základná škola okresu Topoľčany získala 93 bodov, čo je o 98 bodov menej a Tribečská získala o osem bodov viac ako druhá a tretia škola dohromady. Vo veľmi silnej krajskej konkurencii obsadila Tribečská cenné 6. miesto.

Tieto výsledky nie sú určite náhoda a je to už dlhodobejšia práca učiteliek a učiteľov s talentovanými a nadanejšími žiakmi, čo väčšinou vychádza z vnútornej motivácie vyučujúcich i žiakov urobiť niečo naviac, niečo dokázať a tiež využiť svoje možnosti a schopnosti.

Mgr. Gejza Sitkey