Ema Daňová najlepšou v skoku do diaľky starších žiačok
Tribečskú v každej zo štyroch kategórií reprezentovali dvaja žiaci a dve žiačky.

Uvádzame ich aj s umiestnením v jednotlivých súťažiach: mladšie žiačky – Adriana Martišková 7. D 7. miesto, Timea Hanšútová 5. D 9. m.; mladší žiaci – Denis Krošlák 6. B 5. m, Filip Jánoš 6. B 7. m; staršie žiačkyEma Dańová 9. B 1. m., Vanessa Kuricová 9. B 4. m; starší žiaci – Ivan Hlavina 9. C 13. m., Marek Klamár 9. C 14. m.

Mgr. Gejza Sitkey