Babie leto na Náučnom chodníku Duchonka – Kulháň
Po príchode na Duchonku žiaci zorientovali mapu pomocou buzoly, našli si svoje stanovište, vytýčili si smer našej trasy a zistili si, že naša cesta vedie po žltej a modrej turistickej značke. Riešili  prvú časť matematickej úlohy – zmerali  si navzájom dĺžku nášho tieňa. Toto meranie zopakovali na konci našej trasy a porovnali. Odpovede na ďalšie otázky  zistili z náučných tabúľ, ktoré boli po ceste, napr.: „Cez aké prírodné rezervácie vedie náučný chodník? Čo je tam chránené? Aké zvieratá žijú v tejto oblasti? Aké rastliny tu rastú?“ Videli miesto výskytu mravenísk. Zistili, že dĺžka náučného chodníka je 5 800 m. Merali  vzdialenosť podľa svojho kroku. Po príjemnej pracovnej prechádzke, spestrenej množstvom novozískaných informácií, žiaci dorazili na Kulháň, kde  si dokončili svoje práce a vrátili sa späť pred školu.