Na 1. ročníku Brannej olympiády vyhrali všetci, no športový úspech sa najviac dotkol ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch
Táto olympiáda bola rozložená na dve časti. V prvej to bola prezentácia bojovej techniky, niektorých zbraní, no boli to aj stanovištia prvej pomoci, prezentácia boja zblízka, spojovacej techniky, protichemickej ochrany jednotlivca s odbornou prezentáciou príslušníkov našej armády. Dôležité bolo aj stanovište atraktívnych materiálov pre žiakov s tematikou našej armády, obrany vlasti a pre niektorých boli zaujímavé aj historické panely s prezentáciou tak významných historických udalostí spred práve sto rokmi, ktoré si tak výrazne pripomíname v oboch republikách bývalej a pri jej vzniku Československej republiky.

Hlavnú časť 1. ročníka Brannej olympiády otvorila ľudová pieseň Matúša Buriana, nasledovali príhovory Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy, Ing. Petra Baláža, primátora mesta Topoľčany a ministra obrany Petra Gajdoša. Tohto podujatia sa zúčastnili aj Ing. Juraj Soboňa, poslanec NR SR, Ing. Milan Lisý, zástupca primátora Topoľčian, Mgr. Maroš Pavlovič, asistent poslanca NR SR, PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., vedúca odboru školstva pri MsÚ v Topoľčanoch a Mgr. Soňa Šilhárová s Mgr. Tiborom Mócikom, pracovníkmi tohto odboru, ale boli to aj ďalší hostia.

Športovo-brannej časti tejto olympiády sa zúčastnili všetky štyri topoľčianske základné školy – ZŠ Tribečská, ZŠ Hollého, ZŠ Škultétyho a ZŠ s MŠ Gogoľova. Z každej základnej školy súťažilo z 8. a 9. ročníka po jednom družstve piatich žiakov a piatich žiačok a celkový počet tak dosiahol 16 súťažiacich kolektívov.

Súťažilo sa v štyroch športovo-branných disciplínach, v ktorých štartovali všetky družstvá – beh na 1500 m, štafeta 5 x 50 m, hod granátom na cieľ a sed-ľah. Brannú olympiádu slávnostným výstrelom odštartoval minister obrany, ktorý bol aj signálom pre 1. súťažnú disciplínu v podobe behu na 1500 m, ktorého sa zúčastnil jeden pretekár z každého družstva.

Všetky súťaže a výkony jednotlivých športovcov vyhodnocovali príslušníci našej armády, ktorí dospeli k týmto výsledkom: žiačky – 1. miesto ZŠ Tribečská 9. ročník, 2. miesto ZŠ Tribečská 8. ročník, 3. miesto ZŠ Hollého 9. ročník; žiaci – 1. miesto ZŠ Hollého a ZŠ Škultétyho 9. ročník, 2. miesto ZŠ Tribečská 9. ročník, 3. miesto ZŠ Škultétyho 8. ročník. Medailové družstvá boli ocenené diplomami a spomienkovými darčekmi MsÚ v Topoľčanoch, čo odovzdávali Mgr. Anna Krajčíková, Ing. Peter Baláž a PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. Celé podujatie zhodnotil plukovník René Ház.

Napriek tomu, že v súťaži družstiev boli priznané až dve prvé miesta, v celkovom súčte oboch súťaži bola najúspešnejšou školou ZŠ Tribečská a v medailových ziskoch na 2. a 3. mieste s rovnakou hodnotou medailou skončili ZŠ Škultétyho a ZŠ Hollého.

Tribečskú reprezentovali v jednotlivých kategóriách títo žiaci a žiačky: 9. ročník – Martin Žiak, Marek Košťál 9. A, Kamil Ronec 9. B, Lukáš Bartoník, Alexander Bakaľár 9. C; 8. ročník – Peter Krajčík, Milan Bilec 8. A, Adam Beňačka, Karol Duša, Tomáš Krošlák 8. B; 9. ročník – Kristína Kyseľová 9. A, Vanessa Kuricová, Liliana Hallová, Paulína Oravcová 9. B, Eliška Kačinová 9. C; 8. ročník – Laura Balážová, Natália Adamusová, Aneta Mešinová, Miroslava Peťková, Nina Urminská 8. B.

Bola to vydarená branno-športovo-spoločenská udalosť, čo je to najjednoduchšie a najvýstižnejšie hodnotenie tohto stretnutia rezortu obrany, predstaviteľov mesta Topoľčany so zástupcami štyroch topoľčianskych základných škôl. Je potrebné poďakovať I. Mechanizovanej brigáde v Topoľčanoch a logistickej skupine, ktorí položili dôležitý kameň zabezpečenia a organizácie tejto brannej olympiády, podpore mesta Topoľčany, všetkým pretekárom a pretekárkam, no aj vedeniu ZŠ Tribečskej a jej mnohým zamestnancom, ktorí zabezpečili novodobú otváraciu brannú olympiádu po všetkých stránkach.

Video z 1. ročníka Brannej olympiády si možno pozrieť na oficiálnej stránke ministerstva obrany https://www.mod.gov.sk/

Mgr. Gejza Sitkey