Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – ŠK
Koncepciu a obsah školského kola tvorili 3 časti: Práca s textom – bolo potrebné vyriešiť úlohy na porozumenie textu z hľadiska rôznych jazykových rovín.  Písomná časť – napísať pozvánku s programom. Ústna časť – pripraviť slávnostný príhovor na určenú tému.

Školské kolo OSJL riadila a organizovala predsedníčka školskej komisie, Mgr. Rastislava Macková. Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. Rastislava Macková, Mgr. Andrea Rybanská a Mgr. Tomáš Kováčik. Po zhodnotení výkonov a sčítaní bodov vyšlo nasledovné umiestnenie súťažiacich:

1. Bianka Bartošéková, 9. B
2. Kristína Kyseľová, 9. A
3. Liliana Hallová, 9. B
4. Alexej Pokus, 9. A

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým žiakom patrí vďaka za prejavené vedomosti, čitateľské zručnosti a pekné vystupovanie. Bianka Bartošéková postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční v novembri v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.

Tomáš Kováčik