100 rokov od vzniku Československa
Ráno štvrtáci začali v školskej knižnici čítaním, pozeraním filmu, prezentácie a plagátu o vzniku Československa. Potom skladali časovú priamku od r 1918 po r 1993 . Deti vytvorili obrázkové plagáty k jednotlivým rokom priamky.

Druhá časť podujatia bola zameraná na českú a slovenskú republiku po rozdelení v roku 1993. V aktivite rovnakí - rozdielni štvrtáci vyhľadávali spoločné a rozdielne znaky oboch republík. Obrázky a fakty lepili na pripravený kartón.

Deti si cez prestávky pozerali české knihy z pripravenej výstavky českej literatúry. V literárnej časti sme pracovali s hosťami - pani riaditeľkou Annou Krajčíkovou a pani zástupkyňami M. Majtánovou a A. Mrižovou. Prítomným deťom čítali rozprávku Tajomný hosť v pôvodnom českom jazyku. Žiaci vymýšľali dokončenie príbehu, zostavovali osnovu rozprávky z pripravených viet, skúsili si čítanie v češtine. Deti sa hravo presvedčili, že čeština je pre nás veľmi blízky a zrozumiteľný jazyk.

Štvrtáci zo 4. B a D trpezlivo skladali české a slovenské vlajky z vrchnákov plastových fliaš, ktoré sa im veľmi vydarili. Tretiaci z 3. D počúvali českú rozprávku Mach a Šebestová idú na prázdniny a vytvorili k nej ilustrácie. Ich práce svedčia o tom, že im čeština tiež nerobila problém.

Zástupcovia všetkých štvrtáckych tried si vyskúšali svoje vedomosti v kvíze, ktorý sa skladal z 3 častí – vlastivednej, literárnej a o Slovensku dnes. Pri riešení úloh štvorčlenné družstvá výborne spolupracovali a dosiahli vyrovnané výsledky. Víťazmi sa stali žiaci zo 4. B, druhé miesto získali žiaci zo 4. AA, tretí skončili žiaci zo 4. C.

Piataci si precvičovali slovnú zásobu v troch jazykoch – anglickom, slovenskom a českom pri vzájomnom predstavovaní sa a rozprávaní o sebe, rodine a záľubách.

Záverečná časť podujatia patrila prvákom a druhákom z krúžku Malá škola varenia a pečenia, ktorí uvarili slovenské národné jedlo bryndzové halušky. Že sa im to podarilo, sa presvedčili aj niektorí rodičia, pani riaditeľka, pani zástupkyňa a návštevníci knižnice. Bola to príjemná bodka za celodenným podujatím, v ktorom sme sa dozvedeli veľa z našej spoločnej histórie i samostatnej prítomnosti.
                                                                                                                                                                             
  Školské knihovníčky