Športové popoludnie zamestnancov školy
Po veľmi tesných súbojoch na prvých i ďalších miestach bolo určené konečné poradie s prvenstvom Ivana Vöpyho, druhým miestom Andrey Matejovej a tretím Dany Kopencovej. Súčasťou tohto bowlingového turnaja bola aj motivačná tombola s rôznymi cenami pre súťažiacich a hlavnými cenami boli odmenení najúspešnejší zamestnanci školy.

Pred začiatkom jesenných prázdnin to bol pre všetkých veľmi príjemne strávený niekoľkohodinový čas, ktorý aspoň trochu prebil všetky náročné pracovné povinnosti a toto stretnutie pozvalo prítomných aj na predvianočné športové stretnutie, v ktorom by mali dominovať raketové športy.

Mgr. Gejza Sitkey