Z okresného viacboja všestrannosti v kategóriách 4 – 7 piati postupujúci na majstrovstvá Slovenska

ZŠ na Tribečskej ulici reprezentovalo 12 súťažiacich. Prinášame ich umiestenia v jednotlivých vekových kategóriách: M-4 Denis Krošlák 6. B 2. miesto, Alexander Katona 6. D 11. miesto; M-5 Martin Žiak 9. A 2. miesto, Alexander Bakaľár 9. C 10. miesto, Andrej Sedlár 7. D 14. miesto; Ž-4 Adriana Martišková 7. D 3. miesto, Stella Patai 6. B 6. miesto, Laura Drábiková 7. B 11. miesto; Ž-5 Sarah Košťálová 7. A 6. miesto, Liliana Hallová 9. B 9. miesto, Ž-6 Ema Daňová 9. B 1. miesto, Paulína Oravcová 9. B 2. miesto.
 

Postup na majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 24. novembra 2018 v Liptovskom Mikuláši, si vybojovali dvaja žiaci a tri žiačky Tribečskej – Denis Krošlák, Martin Žiak, Adriana Martišková, Ema Daňová a Paulína Oravcová.

Mgr. Gejza Sitkey