AMAVET 2018
Lena Bezáková súťažila s projektom Pozorovanie vplyvu abiotických faktorov na rast fazúľ (pripravovala Mgr. Dominika Jamborová). Samuel a Šimon Peterovci predstavovali 3D tlač (pripravoval Ing. Rastislav Gaži).

Samuel a Šimon Peterovci získali cenu od spoločnosti Google - návštevu spoločnosti Google v Bratislave.

Zúčastneným a hlavne víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že príkladne reprezentovali našu školu.

Mgr. Dominika Jamborová