Komparo 2018
Tento školský rok sa testovania Komparo zúčastnilo 55 našich deviatakov z 9. A, 9. B a 9. C  triedy. Testovalo sa štyri vyučujúce hodiny z matematiky a slovenského jazyka.

Testy Komparo sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaký počet a rovnaké typy otázok, žiaci majú na ich vypracovanie rovnaký čas a majú povolené rovnaké pomôcky. Dôvod tejto podobnosti je ten, že KOMPARO má deviatakom slúžiť ako neoficiálna „generálka” na Testovanie 9.

Výsledky testovania Komparo spoločnosť Exam sprístupní žiakom na svojom webe v priebehu decembra.