V zbere papiera viac ako 13 ton

1.A 280,5 kg
1.B 371
1.C 154,5
1.D 616,5
2.A 639
2.B 601
2.C 566,5
2.D 157
3.A 242
3.B 943,5
3.C 840
3.D 891
4.A, 4.AA 586
4.B 1884
4.C 609
4.D 517
5.A 1032,5
5.B 637
5.C 205,5
5.D 939,5
6.A 271
6.B 229
6.C 119
6.D 383,5
7.A 151,5
7.B 416,5
7.C 89
7.D 109
8.A 462,5
8.B 68,5
8.C 185,5
9.A 43
9.B 65
9.C 20
 

Poradie tried, ktoré vyzbierali najviac papiera

1. 4. B 1884 kg
2. 5. A 1032,5
3. 3.  B  943,5

4. 5. D   939,5
5. 3. D   891
6. 3. C  840
7. 2. A  639
8. 5. B  637
9. 1. D  616,5
10. 4. C 609
 

Poradie jednotlivcov, ktorí priniesli viac ako 200 kg starého papiera

1. Šimon 4.B  1480 kg
2. Stanková 5.A 729
3. Múčka 2.D 406,5

4. Matušík 3.D 324
5. Bielich 2.C 238
6. Faltysová 3.D 236
7. Máliková 5.B 233
8. Vojvodíková 2.C 231
9. Tarina 5.D 222
10. Sedlárová 5.A 208
11. Páleníková 7.B 207
12. Trník 3.B 193,5
13. Gábrišková 3.C 192
14. Feledi 2.A 189
15. Némethy 1.B 184,5
16. Bečka 5.D 183,5
17. Trníková 6.D 179,5
18. Jančovičová 2.A 178
19. Skokan 3.C 168,5
20. Klamárová 3.B 166
21. Seleš 5.B 165
 

Škola ďakuje všetkým žiakom, rodičom a starým rodičom, ktorí sa do tohto zberu zapojili. Osobitne tým, ktorí sú v prvej jedenástke, ale aj ďalším – viac desiatok sto a takmer stokilovým príspevkom do zberu. K celkovým viac ako 13 ton papiera prispelo však každé kilo. Finančné prostriedky z týchto zberov idú  výhradne na potreby žiakov v rôznych vyučovacích činnostiach. Škola za organizáciu zberu tejto druhotnej suroviny a za jej preberanie ďakuje školníkovi Radovanovi Gažimu.

Mgr. Gejza Sitkey