Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
Žiaci súťažili v písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením a v ústnej časti, kde tvorili príbeh podľa daného obrázku. Úspešne zvládli úlohy v jednotlivých kategóriách.

Vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A:

1. Damian Hrnko, 7. B
2. Sofia Urminská, 7. D
3. Nela Kupcová, 6. A


Kategória 1B:

1. Filip Filo, 9. A
2. Hana Váradyová, 9. C
3. Kristína Stanková, 8. A

Blahoželáme.
Damian Hrnko a Filip Filo budú reprezentovať školu v obvodnom kole olympiády AJ. Držíme im palce.

PaedDr. A. Godálová a PK cudzích jazykov