Testovanie 5
Koordinátorka Testovania 5, výchovná poradkyňa Mgr. Martina Vőpy, sa postarala o prípravu a organizáciu testovania v našej škole. Žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho programu sa testovali tretíkrát, u nás to bolo konkrétne 5 žiakov.

Žiaci začali testom z matematiky, v ktorom riešili počas stanoveného času (60 minút) 30 pomerne náročných úloh. Po testovaní z matematiky žiaci rovnako postupovali v testovaní zo slovenského jazyka a literatúry.

Výsledky testovania sprístupní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v priebehu mesiaca december.