Záložka do knihy spája školy

Naši žiaci vytvárali záložky na hodinách čítania a  literárnej výchovy, na pracovnom vyučovaní či výtvarnej výchove. Zhotovili série záložiek rôznych tvarov, farieb i techník. Tematicky boli rôznorodé – rozprávky, príbehy, bájky. Niektorí nakreslili časť príbehu, iní svojich obľúbených hrdinov. Najpútavejšie záložky boli  vyrobené  z drevených paličiek. V niektorých triedach bola  výroba záložiek spestrením hodín literatúry, na ktorých deti rozprávali o prečítaných knihách.

Tento rok sme spolupracovali s tromi základnými školami: ZŠ Sliač, ZŠ Krosnianska 2 Košice a ZŠ Lesná z Českej republiky. Spolupráca bola bezproblémová, záložky sme si poslali v dohodnutých termínoch. Do balíčka sme pribalili aj propagačný materiál o našej škole. V doručených balíkoch od našich partnerských škôl sme našli záložky rôznych veľkostí, tvarov i námetov, školský časopis (ZŠ Košice), plagát o bájkach a vyšívané záložky (ZŠ Lesná) i turistického sprievodcu s mapou zo Sliača.

Naši čitatelia v knižnici obdivovali vystavené záložky i darčeky, ale najväčšiu radosť mali z darovaných záložiek.  

Dúfame, že záložky sa stanú pre deti  praktickou pomôckou pri čítaní v knižnici, v škole či doma. Čítanie je predsa zážitok...
 

D. Šupová, A. Mrižová