Desatoro bezpečného internetu
Po tom, čo sa žiaci oboznámili so zásadami bezpečného správania na internete, si mohli sami otestovať svoje znalosti o zásadách komunikácie vo virtuálnom svete a tiež o prevencii kyberšikany.
 

Výstupom z hodiny boli práce žiakov – postery, na ktorých zhrnuli svoje vedomosti a znalosti o problematike. Desať zásad bezpečného správania sa na internete naším žiakom pripomína i tematická nástenka umiestnená na 2. poschodí.
 

Mgr. Marieta Mládeková
Mgr. Johanka Fabová