Rozlúčka s kalendárnym rokom 2018 Vianočno-kultúrno-športové popoludnie

Bola to bohatá účasť zamestnancov všetkých zložiek školy – učiteliek I. stupňa, II. stupňa, školského klubu detí, technicko-hospodárskych pracovníkov a zastúpenie mala aj školská jedáleň. Bolo to aj obnovenie tradície vianočných stolnotenisových turnajov, ale teraz už rozšírené na všetkých zamestnancov školy a okrem stolného tenisu bol pridaný aj bedminton. Bola to pomerne bohatá účasť. Prišiel každý, kto chcel a kto mohol. V oboch športových súťažiach sa súťažilo vyraďovacím pavúkovým systémom až do finálovej dvojice, z ktorej vzišiel víťaz a druhé miesto v súťaži.
 

Toto vianočné stretnutie otvoril dievčensky spevácky zbor pani učiteľky Jany Chvojkovej, ktorý vytvoril sviatočnú náladu a potešil prítomných. Predniesol vianočné koledy a ďalšie úpravy vianočných piesní s miernymi pohybovými kreáciami. Súčasťou tohto stretnutia bola aj pracovná rozlúčka s pani upratovačkou Danou Gregorovou, ktorá posledný decembrový týždeň odišla do dôchodku. Súčasťou vyhodnotenia súťaží bola aj šťastná tombola pre všetkých, ktorí sa športových súťaži zúčastnili. Príjemnú atmosféru dotváralo aj dôstojné vianočné pohostenie.
 

V športovej časti dominoval Ivan Vöpy, ktorý zvíťazil v stolnom tenise i v bedmintone. V stolnom tenise na druhom mieste skončil Gejza Sitkey a v bedmintone sa stala striebornou kráľovnou Eva Maková. Víťaz bol ocenený putovnými pohármi i ďalšími cenami a druhé miesta hodnotnými darčekovými baleniami.
 

Celý program a zabezpečenie vianočného popoludnia napĺňalo vedenie školy, odborovo-sociálna organizácia a jej fond. Pomohla aj školská jedáleň a viacero aktivistov zo zamestnancov školy.

 

Bola to dobre zorganizovaná a vydarená bodka za kalendárnym rokom. Pani riaditeľka školy Anna Krajčíková poďakovala všetkým za prácu pre školu a detské kolektívy počas jej prvého roku pôsobenia v tejto funkcii a všetkým poďakovala aj za účasť na tomto športovo-vianočnom podujatí.
 

Mgr. Gejza Sitkey