Vyhodnotenie literárnej súťaže Tak píšem ja
Do súťaže sa zapojilo 81 talentovaných autorov poézie a prózy z celého Slovenska vo vekových kategóriách detí, mládeže, dospelých i seniorov. V I. kategórii deti a mládež hodnotila odborná porota v pásmach.

Ocenenie v Striebornom pásme získali Nina Brunovská, 4. A a Juraj Ferenčík, 4. A.

Ocenenie v Bronzovom pásme získali Adam Snop, 4. AA a Oliver Bílek, 4. A.

V procese skvalitňovania tvorby sú dôležité názory odborníkov, ktorí sa stávajú často motivátormi rastu literárnej tvorby jednotlivca, ktoré si mohli vypočuť autori počas rozborového seminára, ktorý sa uskutočnil spolu s vyhodnotením literárnej súťaže.


Oceneným žiakom gratulujeme a želáme veľa tvorivých nápadov.  

                                                                                                                                                                

Mgr. Z. Grauzlová