Olympiáda NEJ

V kategórii 1B reprezentovali našu školu Liliana Hallová a Adam Štefanides z 9. B triedy.

V oboch kategóriách sa museli žiaci k úspešnosti prepracovať cez písomnú časť a ústnu časť. V písomnej časti súťaže prejavili nadobudnuté vedomosti prostredníctvom čítania s porozumením, počúvania s porozumením a gramatického testu. 

V ústnej časti ukázali svoje zručnosti pri opisovaní obrázka a taktiež sa museli vyjadriť k dvom témam. 

Umiestnenie:

Samuel Držík, 5. A  1. miesto v kat. 1A 


Všetci žiaci boli úspešní, avšak vzhľadom na náročnosť súťažných úloh neboli v 1A kategórii v okrese Topoľčany udelené 2. a 3. miesto a v 1B kategórii 1. a 2. miesto. Samuel Držík preukázal neuveriteľné vyjadrovacie schopnosti a svojím umiestnením si zabezpečil postup do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutoční 14. februára v Nitre. Samkovi blahoželáme a držíme palce v ďalšom postupe. Ostatným žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme tiež veľa úspechov.

PhDr. Annamarie Mikulová